За богата държава и мирен народ

Публикувано / posted 2010-10-15 в категория / in category: Други
  

"Поощрявай народа да се занимава с земеделие, не отнемай на простите хора онова, което им е нужно, за да си вършат работата, не лишавай хората от средства за съществуване. Така държавата може да стане богата, а народът мирен. Защото хората не се огорчават от това, че са бедни, а от това, че не живеят спокойно."

Джугъ Лян, Из “Шестнайсет правила за разумно управление”


Leave a Reply

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image