Twitter и идиотокрацията

Публикувано / posted 2012-01-07 в категория / in category: Некои съображения
  

В тази статия е показана графика на дължината на туитовете. Най-много са тези с 28 символа. Какво смислено може да се каже с 28 символа?

Станах.

Излезох да съ облекчъ.

Разпалих огъня, обявих Дневнъ прожекцийъ.

Хапнах.

Събрах дръвца.

Разпалих огъня.

Огледах хълмъ.

Обявих вечерна прожекцийъ.

Наядох съ.

Обявих късна прожекцийъ.

Облекчих съ.

Легнъх.

Пусред нощ станах, пак съ облекчих, нагледах огъня. Немаше нужда от още дръвца.

 

Записки от дневника на Пазителя на портата от "Подвижни образи" на Тери Прачет, стр. 123

 


Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image