БДЖ calling my friend Johnie

Публикувано / posted 2012-01-29 в категория / in category: Да се чувстват напсувани, Некои съображения
  

В тази статия става въпрос за влак, на който му отказали спирачките и щяло да стане голям сакатлък. Впечатляващото в нея не е, повредата. За съжаление в текущата ситуация влаковете очевидно не могат да бъдат поддържани адекватно, така че подобни дефекти са си "напълно в реда на нещата". Впечатляващото е:

"За късмет на 12-те пасажера и шестимата железничари в композицията"

WTF?!?!

Дори маршруткаджиите се мръщят, когато имат само 12 човека на курс. 100+ тона влакова композиция се разкарва заради 2 файтона хора…

 

 

 


Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image