Патентите и поощряването на иновациите

Публикувано / posted 2012-03-16 в категория / in category: Некои съображения
  

Защитниците на патентите твърдят:

"Патентите и защитата на интелектуалната собственост дават мотивация на компаниите да влагат значителни средства в иновации", т.е. предполага се, че фирмите примерно си правят рационалната сметка: ще инвестирам 2 милиарда долара в разработката на това ново лекарство и после 20 години (докато е валиден патента) то ще се изплащата, за да си възвърна инвестицията. Работата е там, че за 20 години то ще се изплати 4-5-10 пъти, т.е. изниква въпросът: Дали по този начин не става точно обратното, а именно -- фирмите да губят мотивация за иновации след като вече имат патентован продукт, който да ги "храни" следващите 20 год.

Некои съображения:

 • 20 годишният срок на валидност на патентите е въведен по времето на индустриалната революция, т.е. векове назад. Дали все още е адекватен? Дали от гледна точка на поощряване на иновациите няма да е по-добре да този срок да се намали, примерно за компютърния хардуер да се намали на  2 години? По този начин фирмите хем ще могат да си изплатят инвестицията, хем ще бъдат "ръчкани" да правят постоянни иновации (и съответно патенти), за да са конкуренти.
 • Дали въобще имат нужда от патентната защита, за да са иновативни? Пример: Apple се съдят със Samsung за 10-20 патента за мобилни телефони, но това не пречи нито на едните, нито на другите да правят рекордни продажби и печалби от точно тези устройства, т.е. (на практика) дори без влязла в сила патентна защита и двете фирми просперират. Единственото което се постига реално е, че се възпира иновацията на по-дребните играчи, просто защото една по-малка фирма не може да си позволи да даде милиони долари за адвокати. Конкуренцията на световния пазар е основната мотивация за иновации, няма нужда от изкуствено създадена (и със съмнителен ефект) такава.

 


2 Responses to “Патентите и поощряването на иновациите”

 1. MilenG says:

  Според мен, 20 години са много за някои видове патенти, особено в бързоразвиващи се области.

  В областите, които професионално наблюдавам (биохимия) виждам как патентите се използват не по предназначение. Големи корпорации ги използват като мини, за да минират развитието на конкурентите си. Ще дам просто обяснение, как става това:

  Фирма търси някакво полезно вещество. Разбира се, много трудно може да попадне на веществото, което има най-много полезни качества, и е най-евтино за производство и употреба. Тогава фирмата прави 100 патента за вещества, които и се струват потенциално пригодни за дадения случай, и по този начин нейните конкуренти ще трябва да търсят вещества извън този списък. Самия патентопритежател експлоатира само 1 от тези 100 вещества, останалите 99 дори не ги е проучвал задълбочено. Те просто стоят като мини, които ще избухнат, ако някой конкурент реши да ги проучи.

  По право патент не може да има върху идеи, а само върху конкретни полезни изобретения. Чрез патентоване на голямо количество не-проучени методи, може да се заобиколи това, и реално да се патентова идея. Много от патените свързани с химични вещества съдържат текстове от вида: Смес от веществата А и В, като А може да е от 1% до 99% и В може да е от 99% до 1%.

  Напоследък подобни патенти се наблюдават и в много други области, като фирмите с големи финансови възможности, чрез много на брой патенти, формулирани от специализирани адвокати, реално патентоват не полезни изобретения, а идеи.

  Според мен срока на патентите трябва да се намали, и да се увеличат изискванията за конкретност на патента.

  Според мен, обществото много губи от \"мъртвите\" патенти използвани за мини, защото много е вероятно именно в тях да се крие истинско полезното нещо.

 2. Огнян says:

  "По право патент не може да има върху идеи"
  Да, в Европа и останалия свят базиранна римското право е така, но САЩ и другите базирани на англо-саксонското -- там идеи могат да се патентоват и пример за това са софтуерните патенти (моята област), където има маса безумия (включително и това slide-to-unlock)…
  Естествено, в софтуера не е толкова фатално, но в твоята област е престъпление да се минира така. Кой знай колко нови лекарства щеше да има…

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image