Хулиови -- понеделнишки-безделнишки

Публикувано / posted 2012-06-18 в категория / in category: Котешки
  

Най-хубаво се спи гушнат в Мечо и Зайо (които са нащрек да не би да се появи Учтивият лос™ :-) ).

.

.

Hulio and the winnie. Lurking.

.

.

След като обърнах къщата да го търся и вече бях започнал да мисля, че е паднал от балкона го намирам ето тук…

.

.

.

.

.

.

 


Leave a Reply

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image