Тест за социална отговорност

Публикувано / posted 2012-12-06 в категория / in category: Некои съображения
  

Смятате ли себе си за социално отговорни? Смятате ли себе си за хора с прогресивен мироглед? Смятате ли се за интелигентни?

Ето прост тест, вижте  презентацията в линка. Ако успеете да я изгледате докрая с интерес -- минавате теста :-).

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U5Ddi6WDSdM

 

 


Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image