Човещинка

Публикувано / posted 2012-12-09 в категория / in category: Некои съображения
  

Да се наядеш и напиеш като свиня, след това да се наспиш като пор, на сутринта  да се изсереш като слон -- това е то човещинката ;-)


Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image