!Романтичната вечеря

Публикувано / posted 2013-03-29 в категория / in category: Графомания
  

rom_wecherqБяха сами на масата с нея. Той я беше обгърнал нежно, но усещаше, че откъм нея лъха хлад, бавно прибра ръката си в скута и наведе поглед. Чувстваше се сякаш му е първата, а далеч не беше така. Много му се искаше да се отпусне и да поговори за събитията от вечерта, но знаеше, че няма смисъл. Мълчаха си… …но тишината не им пречеше. Той определено я  предпочиташе пред това да се прави ненужно на весел, духовит или общителен. Знаеше че краят е близо. Поколеба се около минута, но накрая все пак я целуна по студените й устни. За последен път. Прекалено дълго беше отлагал този момент и сега му беше много тежко. Всичко беше започнало толкова леко и жизнерадостно, а докъде стигнаха нещата… Усещаше тежест, която едновременно го смазваше и взривяваше. Трябваше да я махне, трябваше отново да е свободен, трябваше му амнистия, трябваше му облекчение от тази тегоба. Той знаеше точно как да го постигне. Няколко крачки, които му се сториха светлинни години. Стоеше изправен пред олтара на спасението и сълзи от удоволствие се стичаха по бузите му. Удоволствието от това да изпикаеш 3 бири накуп.

Пусна водата, върна се, взе празната бутилка и я остави на пода до другите.

Отвори вратата на спалнята по възможно най-тихия начин, но тя явно не спеше.

--- Е, най-накрая… --- каза му с обвинителен тон

Той сви рамене в тъмното и започна да се съблича.

--- Лягаш си посред нощ, влизаш смърдящ на алкохол. Не трябва ли да кажеш нещо? -- сръчка го тя и си мислеше "Няма ли поне да направи опит да се извини?"

--- Ммм?

--- ММММ?!? -- изръмжа му тя.

--- Ъъъ --- поколеба се той, --- "Жина, дицата ни съ от тебе"?

Две секунди напрегната тишина, после тя се засмя и го уцели с възглавницата директно в главата.

"Беше хубава вечер, мачът беше супер, нашите биха, жената мене -- не, бирата стигна точно."

Той се пъхна под завивките, изправи се седнал в леглото, за да намести възглавницата и после се отпусна назад. Заспа още във въздуха.

 

P.S. За непрограмистите: удивителна пред дума означава обръщане на значението й.

 

 


Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image