Искам ето такава партия

Публикувано / posted 2013-06-26 в категория / in category: Open Political Party, Некои съображения
  

Първо накратко:

Искам партия базирана на следните принципи:

 • прозрачност -- всичко в нея да е отворено и прозрачно --  предложения, решения, гласуване, финанси и т.н.
 • носене на отговорност -- да се знае кой за какво отговаря, какви идеи е предлагал, какво и кога е трябвало да свърши и дали го е свършил;
 • моралност -- да се държи на висок морал и да се сваля от ръководен пост всеки, който не спазва;
 • взаимно доверие -- членовете да се набират чрез препоръка от настоящи членове. Всеки канещ да носи отговорност за поканения;
 • личен безвъзмезден принос -- да се изисква поне от членовете на ръководни позиции да има личен безвъзмезден принос към България. Например да са кръводарители;
 • ангажираност -- да се търси и насърчава участието на членовете в партийната дейност;
 • компетентност -- да има комисии по различните въпроси, които да бъдат съставени от хора в съответната област;
 • лустрация -- да не се приемат за членове никакви стари зурли.

В момента имаме многохилядни протести в цялата страна, хората от които най-общо казано искат нещата в страната да се променят и да не се продължава по същия безобразен начин, както в последните над 20 години. Проблемът е, че тези протести нямат фокус, нямат и обща идея как това да стане.

Има три основни въпроса, на които трябва да се даде отговор последователно:

1. Какво искаме?

2. Как ще го постигнем?

3. Кой конкретно ще работи за постигането?

За съжаление, когато съм разговарял с колеги „протестиращи“ се оказва, че макар всички да имаме горе-долу сходни идеи се различаваме значително в детайлите. В крайна сметка дори да достигнем до съгласие това отнема доста време. За да се ускори и улесни този процес предлагам да се създаде един уеб сайт, в който, най-опростено представено, всеки член да може да предлага идеи, другите да гласуват за или против тях, прави се класация по брой „ЗА“ и така в крайна сметка добрите идеи/цели да „изплуват“. Така ще създадем един набор от цели, който отговаря на въпроса "Какво искаме?".

След като имаме общ набор от цели се минава към предлагане на програми, т.е. как да бъдат постигнати целите. След като се съберат достатъчно предложения всеки член гласува за избраната от него програма, прави се класация, ако трябва и балотажи и в крайна сметка за всяка от целите ще имаме общоприета програма по която да се работи за постигането й. Така отговаряме и на въпроса: "Как ще го постигнем?"

Дотук всичко много хубаво – имаме цели, имаме програма, но кой всъщност ще свърши работата. Е, както е казано в поговорката: „На вълка затова му е дебел врата, защото сам си върши работата“. Ако чакаме наготово, както досега, някой друг да ни „оправи“ -- ще има да си чакаме и нищо няма да стане. Просто сами трябва да си оплетем кошницата. В процеса на предлагане на идеи и програми и дискусиите по тях по естествен път ще изпъкнат лидери, на които ще можем да се доверим. Живот и здраве ще има достатъчно кандидатури, отново ще има гласувания с които ще си изберем кой по какво да работи и за какво да отговаря. По този начин отговаряме и на въпроса: "Кой конкретно ще работи за постигането?

По-подробно:

Тъй като не съществува такава партия, ще се наложи да си я създадем. За да има успех тя трябва да се основава на следните принципи:

1. Прозрачност.

01-prozrВсяко действие в организацията трябва да е публично и да е публикувано на сайта, така че всеки да може да го види, прочете/изгледа. Идеята на нашата организация е да контрастира със съществуващите партии, където повечето от основните въпроси се решават на 4 очи или на закрити заседания и по този начин за членовете е трудно да разберат какво и защо се случва в тяхната партия.

Всичко в организацията трябва да е прозрачно: предложения, решения, гласуване, финанси и т.н.

2. Носене на отговорност.

01-besiloВсеки член ще се регистрира с името си и снимка и в системата ще се пази история кога за какво и как е гласувал или какво е предлагал.

Всяко предложение ще си „носи“ информация кои са му авторите. Всеки ще застава с името си и лицето си зад действията си.

Проблем на съществуващата досега политическа система е, че никой не носи отговорност за нищо. Идеята е с предложената организация всеки , най-вече членовете на ръководни длъжности) да си носи отговорност за действията. По този начин калпавите членове сами ще си съсипят „имиджа“ и със времето ще загубят доверие.

3. Моралност.

01-angelОсновният проблем на сегашната политика е липсата на какъвто и да било морал. Нашата организация трябва да е базирана, да изисква и да държи на висок морал, най-вече честност.

Всеки кандидатстващ за ръководен пост трябва да подава декларация за имотното си и финансово състояние.

Възможно е да се създаде отделен "Морален съвет", който да е съставен от хора с висок морал и който да няма оперативни правомощия, а само такива да разглежда действията на членовете и да има право да сваля от длъжност "издънилите" се. Той може да отговаря и за разглеждането на случаите, когато срещу кандидатурата на кандидат-член има възражения.

4. Взаимно доверие.

01-unitedЧленовете ще се набират чрез покани и всеки канещ, ще гарантира и носи отговорност за поканените от него. Примерно като за начало всеки нов член ще получава по две покани, които да може да даде на негови приятели, за които поема отговорност, че са „свестни хора“ и че данните, които попълват при регистрацията са верни. Идеята е между членовете да се изгради верига на доверие.

Не може просто да отворим сайта и всеки, който реши да може да се регистрира. По този начин до голяма степен ще се избегне:

 • създаването на множество профили от един и същ човек и възможните съпътстващи злоупотреби;
 • регистрирането на „несериозни“ хора;
 • регистрирането на непълнолетни;

С цел повече сигурност е възможно да се направи така, че регистрацията на даден нов член да има нужда да бъде потвърдена не само от този, който му е изпратил поканата, ами и от още поне един член. Това например може да стане чрез skype/hangout, където новия кандидат да бъде интервюиран и да си покаже личната карта с цел да бъдат проверено за съответствие на името с което се е регистрирал.

5. Личен принос

01-pushЕдин от основните проблеми на съществуващата политическа система е, че е създала впечатлението, че в партиите членуват само хора, които гонят някаква лична изгода – било то власт, било то пари и че никой в тях не милее за България, а всички гледат да се награбят максимално.

За да се разграничим от тях вероятно ще е добре да въведем правилото за безвъзмездния личен принос – всеки член да може да предлага идеи/програми или да кандидатства за ръководни длъжности само ако има признат безвъзмезден личен принос. Такъв например би могло да бъде кръводаряването, т.е. отиваш в местния център за кръводаряване, даряваш кръв и на базата на това биваш регистриран в системата като член с личен принос и получаваш съответните права.

На практика това означава двустепенно членство в организацията, т.е. Имаме по-ниско ниво на обикновените членове, които имат право само да гласуват и по-високото ниво на членовете с личен принос, които могат да предлагат идеи/програми/решения и да кандидатстват за ръководни постове.

В даден момент някой обикновен член би могъл да възроптае, че видиш ли, той имал еди каква си изключително добра идея и не можел да я публикува на сайта, защото нямал права и че това нарушавало принципите на демокрацията и т.н. ОК, има си лесно решение на това – правиш малка саможертва, отиваш и даваш кръв и си получаваш правата да я публикуваш. Има и по-лесно решение – убеждаваш някой от членовете с принос, че идеята ти е наистина добра и той да я публикува от твое име.

Между другото, хванал съм се толкова за това кръводаряване, защото не само че е един от най-хуманните и алтруистични жестове, а и защото има силен символичен характер: за да дадеш собствената си кръв за дадена кауза се предполага, че наистина държиш на нея. В крайна сметка, дори да излезе така, че някой да е станал член с принос само от егоистични подбуди и излезе пълен боклук – не всичко е отишло нахалост, пак поне кръв е дал, която ще помогне да се спаси нечий живот.

Изискването за личен принос има и положителен страничен ефект. При положение, че сме нация от експерти и всички разбираме от всичко чрез наличието на такъв праг ще се постигне ограничаване на „наводняването“ на сайта с огромен брой идеи, което би довело до голямо затруднение да се „отдели зърното от плявата“.

Някой би могъл да каже, че разделянето на членството на две нива опорочава организацията. За повечето хора вероятно това не само, че ще е приемливо, ами ще е и желано – вероятно много членове просто няма да имат времето/желанието да се занимават с предлагане на идеи/програми/решения, а ще искат само да участват в гласуванията.

6. Ангажираност.

01-voteОсновен проблем на така нареченото гражданско общество е, че поне до скоро то беше изключително пасивно. Може би проблемът при повечето хора е, че не са заинтересовани, но има и такива, които просто нямат достатъчно време, за да обърнат повече внимание на политическите процеси. Разбира се, щеше да е добре нещата да не стояха така, но все пак в крайна сметка трябва да дадем възможност на възможно най-голям брой хора да се включат, като за тази цел им осигурим периодичен достъп до резюме на случващото се в организацията. Например на две седмици да се пуска на сайта и/или да се изпраща по имейл резюме на новините с връзки към пълните версии. По този начин ще дадем на хората възможност в удобно за тях време бързо да се запознаят със събитията и когато имат желание да получат и повече информация.

Целта е да се чувстват ангажирани и съпричастни с дейността на организацията.

7. Компетентност.

01-EinsteinЩе бъдат избрани комисии по различните въпроси, които ще бъдат съставени от хора, които имат опит в съответната област. Всяка комисия ще дава становища по отношение на предлаганите идеи/програми/решения с цел да се помага на всички членове да се ориентират по-добре за какво става дума и да могат да преценят как да гласуват. Целта е да се избегне гласуването за идеи, които са популярни, но са некомпетентно разработени и биха били вредни за страната.

8. Лустрация.

01-pigИ накрая, но в никакъв случай не по значение: Никакви "стари зурли", т.е. участвали в политиката компрометирани личности няма да бъдат приемани за членове. Целта е ясно да се разграничим от всичките боклуци, които разграбиха и съсипаха страната в последните 20+ години. Това включва не само политици, и продажни журналисти, и всякакви други, които са възприемани в обществото като най-общо казано „виновни“.

С цел да се предотврати приемането на такива членове, след регистрацията за кандидатстване ще има срок за възражения срещу приемането на даден член.

Създаване на партията

Създаването ще премине през следните етапи:

Първоначален етап на формиране или накратко казано "Генезис етап".

В него трябва бъде сформирана група от основатели, които да създадат:

 • един първоначален набор от цели, които да служат за основа;
 • първоначален набор от правила за функциониране на организацията и нейната структура;
 • да изберат име на организацията.

Членовете на тази група трябва да са честни и морални хора с авторитет в интернет пространството, така че в последствие да могат да привлекат последователи. Един пример за такъв човек е Григор Гачев. Мога да изброя още няколко, но се опасявам, че ще изпусна някой (няколко) и някой може да се обиди. Силно се надявам не само да се намерят достатъчно такива хора, а и да имат куража и желанието да дадат начален тласък на идеята. Чувстайте се поканени да направите своите номинации.

След приключване на Генезис етапа ще се премине към техническата реализация на сайта, където ще бъдат заложени правилата за функциониране на организацията.

Когато имаме готова минималната необходима функционалност на сайта ще се премине към набиране на членове, т.е. първите покани ще бъдат разпратени и ще се премине към следващия етап:

Етап на набиране на членове. Това ще става чрез изпращане на покани чрез интернет. В генезис етапа ще трябва да се реши по колко покани да има право всеки член за даден период от време. Отделно ще трябва да се реши дали в специални случаи да не може да се даде право на повече покани на даден член.

В този етап набирането на членове ще става изцяло на online принцип, т.е. Чрез регистрация на сайта. Отделно от това ще е необходимо да бъдат избрани регионални координатори, които освен онлайн да могат лесно и бързо да работят на място оffline с цел подпомагане на процеса на набор на членове.

Когато се съберат „достатъчно“ членове ще се премине към предлагане на идеи и за постоянна структура и правила. След приемането им ще се премине към следващия етап:

Етап на зрялост

… където ще премине към стабилно нормално функциониране и ще може да се помисли и за създаване на организация за включването на offline членове, т.е. такива, които нямат по една или друга причина достъп или знания да работят с интернет.

 

Технически аспекти

Поне според мен, системата трябва да е базирана изцяло на Open source технологии.

За създаването на сайта оптимално ще са необходими:

 • освен мен ще трябват още 3-4 опитни PHP програмисти, всеки от които да може да отдели поне 20-ина часа седмично. Като за начало аз съм започнал да изграждам основата на системата, но всяка помощ би била от полза дори на този ранен етап.
 • поне един web designer (който може да създава качествен HTML, т.е. не само графичен дизайн)
 • web сървър на който да се host-ват текущата версия на сайта + системата за source control (Git)
 • 2-3 тестери;
 • опитен системен администратор, който да се грижи за конфигурирането, сигурността и обновяването на сървъра.

Отделно за функционирането на сайта, когато бъде пуснат, ще са необходими 2-3 модератора/координатора, които да се грижат за администрирането на информацията публикувана на сайта, комуникацията с потребителите по отношение на въпроси както свързани с организацията, така и оказване на техническа помощ за работа със сайта.

В заключение искам да наблегна на факта, че идеята не е за създаване на чисто интернет гражданско движение или партия, която да изключва хората, които не използва Интернет. Просто първоначално с цел най-бързо организиране ще се наблегне на онлайн частта, а в последствие, когато има съставени общоприет набор от цели, програми и най-вече структура ще се премине към набирането и на „офлайн“ членове.

По отношение на техническата реализация, както и преди бях писал -- аз си ряботя по създаването на платформата във всеки един свободен момент, който намеря. Естествено, всяка помощ би била добре дошла. Живот и здраве все в един момент системата ще е готова. Единственото, което ме притеснява е, че едва ли щеше да има по подходящ момент за пускането й от сегашния, а не се очертава скоро да я завърша…

Ще се радвам на градивна критика, идеи и коментари. Ако някой иска да ги изпрати по e-mail -- можете да намерите адреса на страницата "За мен".

Още повече ще се радвам ако дадете своите номинации за "честни и морални хора с авторитет в интернет пространството", както е споменато в описанието Генезис етапа.

P.S. Тази публикация всъщност трябваше да е видеоклип. Горния текст представлява извадка от сценария. За съжаление, създаването и монтирането на клипа заедно с всичките графики щеше да отнеме поне една седмица, защото просто в момента нямам почти никакво свободно време. Надявам се скоро да намеря такова и да го направя. Все пак, много по-лесно се възприемат нещата, когато са изложени в едно 10 минутно видео, отколкото в няколко страници текст.

 


26 Responses to “Искам ето такава партия”

 1. MilenG says:

  Моите коментари:

  1. Прозрачност
  Опита ми с управлението на хора (и във вариант Шеф и Подчинени и Пръв сред равни) сочи, че прозрачността е ресурс с който не бива да се прекалява. Пряката слънчева светлина може да не позволи на едно зърно да покълне и да се развие. По същия начин прозрачност на идеи в ранна фаза, може да е пагуба за тях. От опит знам, че е по-добре новата версия на даден софтуер да се тества и обсъжда първо в кръга на разработчиците, след това в по-голям кръг на бета-тестери и накрая да се пуска за общо използване. Смятам, че действията на партията трябва да се виждат и обсъждат първоначално в първи кръг, след това във втори, след това в трети. Разбира се за всички действия трябва да има записи и в даден момент всички членове да виждат какво е правило ръководството.

  4. Взаимно доверие
  Струва ми се, че трябва да се използва малко по-рестриктивна система. Вирусното раздаване на поканите е ОК, обаче нека всяка кандидатура да бъде гласувана (тайно) от ръководството (борда). Проблема, който се решава е следния:
  -- някой от приетите членове е зависим от "свиня". Случва се(!). "Свинята" иска покана, и партийния член му дава. Борда обаче на тайно гласуване отхвърля кандидатурата.
  Моя опит не е от партийно управление, и вероятно там има много шаблони, които трябва да се проучат. Не бива да се тръгва от нулата, а да се разгледа дали няма нещо полезно в досегашното партийното строителство.

  Технически аспекти
  Мога да осигуря сървър с git, мога сигурно да предложа и решение за система, но като цяло си мисля, че работата (технологичната) трябва да протече така:
  -- в github.com се прави репозитори на проекта;
  -- към проекта се канят и се присъединяват хора, които искат да го правят. Ако се съберат достатъчно желаещи, тогава се минава по-нататък.
  -- обсъжда се функционалността му;
  -- решава се как ще се кодира;
  -- прави се;
  Най-важното нещо в подобен проект е възможността за бъдещи разширения. Какви ще са те? Какъв ще е минимума?
  …….

 2. Огнян says:

  @MilenG
  "Пряката слънчева светлина може да не позволи на едно зърно да покълне и да се развие"
  Напълно съм съгласен с теб. Идеята за прозрачност се отнася по-скоро до дейността на партията -- да няма закрити заседания, да няма и да не се поощтряват скрити договорки и т.н. Повечето хора вероятно ще харесат това, да имат поглед над нещата и да виждат как и защо се случват те в тяхната партия.

  "някой от приетите членове е зависим от "свиня"
  Да, точно затова ще е периода за възражения срещу членството в който други членове могат да възразят срещу кандидатурата на даден член и въпросът да се разгледа от Моралния съвет или подобна структура.

  "в github.com се прави репозитори на проекта;"
  Има такъв проект. Преди се хостваше в Google code, но наскоро го преместих в Github https://github.com/ogrebgr/open-political-party

  "към проекта се канят и се присъединяват хора"
  Няма ли да е по-добре първо да се обсъдят основните нетехническите идеи и принципи на движението/партията, а след това да се търсят developer-и? В смисъл, на мен ми се струва, че ако има интерес от хората, най-малкия проблем ще е да се намерят програмисти, които да "копат".

 3. MilenG says:

  Съгласен съм напълно. Първо трябва да се обсъдят политическите идеи, а след това техническите. Идеите по реализацията ги имах предвид за след това.

  Защо не направиш затворена група в някоя социална мрежа, където да се прави обсъждането на организационните и политическите идеи?

  Аз се сещам за три неща, които бих поставил за дискусия:

  1. Кратък мандат на ръководството и ограничена възможност за повторение на мандата на председателя.
  Мотиви: Не харесвам лидерските партии (тези които се асоциират с дадени лидери). Колкото и да са добри лидерите в даден момент, еволюцията е по-добра от тях в дългосрочен план. Задържането на даден лидер дълго време начело на партията я превръщат малко или много в лидерска. Затова смятам, че председателя на партията трябва да има мандат от 1 година, който да не може да бъде повторен в рамките на следващите 5 години. Също така, всяка година трябва да има смяна на поне 50% от членовете на висшето ръководство.

  2. Разумен членски внос, който да гарантира 2 неща:
  -- партията да може да се самоиздържа от членски внос и да не са и необходими дарения и подкрепа от външни лица;
  -- хората които плащат членския внос да са заинтересовани за действията на партията. Някъде четох, че членския внос в ГЕРБ бил 2 лв./година, а в при сините 1 лв. на месец. Това означава, че спонсори на партията са други лица. Според мен, членския внос трябва да бъде около 5-10% от МРЗ.

  3. Двустранно счетоводство, по подобие на бизнес, но достъпно всеки месец за разглеждане от всички членове -- къде за какво е похарчен всеки лев.

  По отношение на политиките също имам идеи, но тук едва ли е мястото за тях.

 4. Фил says:

  Прозрачността и носенето на отговорност са окей, но тези идеи ги има отдавна. Даже са реализирани на много места, даже под някаква форма и в нашия парламент.
  Моралността обаче е малко пожелателна. Какво е висок морал? Кой го определя? Той еднакъв за всички ли е? Как мерим колко морален е един човек? Това са много, много трудно решими въпроси, ако изобщо са решими. Взаимното доверие работи и в момента има партии на този принцип на членство.
  Личният принос също е малко мъглив. Освен кръводаряване, което в много случаи е невъзможно, какво друго? Кой определя колко личен принос е достатъчен?
  Ангажираност – също звучи добре, но отново е пожелателно. И в момента много неща са публично достъпни, включително и на сайта на парламента и т.н. и на хората не им дреме. Пак искат някои посредник да им върши работата по следенето и по възможност да ги информира по някакъв бомбастичен начин. Скучните неща, които всъщност най-много ги засягат (примерно данъци) няма да ги четат, но виж за гейовете, турците и Ботев в училището ще искат да са информирани, за да се пенят. Имам приятел, който като го канех на среща с кмета на общината, в която и двамата живеем с гордост ми обясняваше философията си, че „аз не се мешам на неговата работа, той на моята“. И после пак псуваше, че не са разрешили паркирането на неговата улица. И отново това е човек от уж интелигенцията.
  Компетентност – тук колкото лесно звучи, толкова е трудно. Как мериш компетентност? С брой дипломи? С години работа в дадена област? С международно признание (каквото и да означава това). Не съм видял работещ модел на това. Примери много в нашата политика.
  Лустрация. Тук почти нямам забележки. Но пак това „възприемани от обществото“ гарантира че най-големият общ делител ще е доста малко число. Ако обществото беше способно да харесва само качествени хора, то нямаше да има нужда от тези планове за супер партията.
  Не ме разбирай погрешно, не искам да съм от хората, които казват че не може да стане, но просто този текст е малко „искам да е млада, умна и красива и да ме обича. И да е руса“. Както си посочил, дяволът е в детайлите. На схематично ниво много системи звучат страхотно. Замисли се, че всичко това по идея трябва да функционира във всяка „демокрация“, включително в голяма степен и у нас. А виждаш действителността каква е. То е малко като комунизма – и той е звучал и още звучи много добре на теория, ама практиката я видяхме вече.
  Изключително големи фрагменти изобщо не са разгледани. Какъв метод на гласуване ще се ползва например. Какво правим с tragedy of the commons? Как гарантираме, че хората, които взимат решение разбират, че не трябва да търсят само най-изгодното за тях, а най-изгодното за общността като цяло? Аз лично смятам, че решенията трябва да са с консенсус, а не с мнозинството гласували, иначе винаги попадаш в схемата диктатура на мнозинството.
  Какво правим с парите? Една партия иска мнооого пари. Ако няма да се продаваме на първият бизнесмен, който дойде с няколко милиона, трябва да си осигурим пари. Това не става с членски внос.
  Как гарантираме не възникването на клики?

 5. Огнян says:

  @Фил
  Не се обиждай, но първия ти коментар го махнах, защото беше тролски.
  Относно втория: Да, всичко е написано умишлено много общо, защото ми се струва, че все отнякъде трябва да се тръгне. Идеята е да се събере мнението на повече хора и на тази база да се види какво вече може да се използва за по-конкретно дефиниране.

  "просто този текст е малко „искам да е млада, умна и красива и да ме обича. И да е руса“"
  Този текст е по-скоро "Не искам кой знай какво, просто искам да не е с мустаци, брадавици или болна сифилис и да не е травестит" :-)

  "Изключително големи фрагменти изобщо не са разгледани"
  Да, така е. Откровено казано -- искам да видя първо, че има поне няколко човека, които да се заинтересуват и да кажат, че искат да се включат/да поемат инициативата, а пък после ще публикувам и останалите неща, а още по-добре ако и те самите предложат идеи.
  Иначе, най-общо погледнато: критиките ти ще ми бъдат от голяма полза за следващите публикации, защото много вероятно отразяват опасенията и на много други хора.

  "Аз лично смятам, че решенията трябва да са с консенсус"
  ОК, това е добра идея, която може да се обсъди, когато се започнат обсъжданията.

  "Какво правим с парите?"
  Към момента не ни трябват никакви пари. Нека започнем отнякъде, нека стигнем до това да ни трябват пари…

 6. Огнян says:

  @Фил
  Най-добре вероятно ще е да публикуваш в твоя блог твоя версия на "Искам ето такава партия". Колкото повече алтернативни платформи има в началото, толкова по-добре.

 7. Иван says:

  Седне ли човек с приятели, ще обсъждат я футбол, я политика. Въпреки че няма нито един политик или футболист на масата. С други думи, идеолозите (които знаят „какво”) са много, но практиците (които знаят „как”) са малко. В тази връзка, двустепенното членство би могло да е с повече от 2 степени и пирамидата (в сравнение с предложението ти) да е обърната. Най-ниското ниво членове (хем най-многобройно, хем с много повече идеолози, отколкото практици) ще има най-много идеи (вкл. най-много боклучави). Смятам че те трябва да могат да предлагат, но не и да гласуват. Следващото ниво би трябвало да е долната камара на „парламента”. Те би трябвало да могат да предлагат и да гласуват с +/-, т.е. да отсяват кое е добро и кое не е. Следващото ниво (горната камара) би трябвало да може да предлага, гласува и решава кои от нещата гласувани с + да се правят. Колкото по-детайлно е разделението на труда, толкова повече нива (права и задължения) би могло да има.
  Бих предложил задължително да съществува „Негативна програма”, където да се казва: „Ние НЕ сме зурли. Ние НЕ искаме … Ние НЕ правим така: …” Иначе винаги ще се влачим в българската следа на „Всичко е възможно” и ще имаме бивши овчари и царе за министър-председатели и бивши седесари за БСП-премиери.

 8. Огнян says:

  @Иван
  Идеята за обръщането на пирамидата е оригинална, но се опасявам, че е прекалено новаторска и едва ли ще може да възприета от повечето хора без да е разписана по-подробно. Ако имаш желание и време вероятно би могъл да я развиеш?

  По отношение на разслояването на нормални членове, долна камара, горна камара: това идея за периода на "зрялост" ли е, т.е. когато (ако) вече има много членове или имаш предвид още от самото начало? Опасявам се, че ако се тръгне в началото с такава тежка структура много хора ще бъдат отблъснати.

  По отношение на негативната програма: лично аз не мога да се съглася с това. Проблем за цялото ни общество е, че сме толкова негативно настроени и че всеки си има негативна програма. Иска ми се да се подхожда на позитивен принцип, т.е. кое е *подкрепено* от най-много (било то обикновено или класифицирано мнозинство), а не кое е най-малко мразено… Реално погледнато обаче, вероятно много хора ще се съгласят с твоята идея за "Негативна програма" и ще я подкрепят. Както се казва, то ще се види…

 9. Иван says:

  1. Боя се че не съм изразил ясно идеята на Негативната програма. Активистите казват: "Каквото и да става, аз ще …". Моралистите казва: "Каквото и да става, аз няма да …" Ако става дума за оцеляването на пролетариата, то революционерът ще убива деца, защото целта оправдава средствата. Моралният човек няма да убива деца не само тогава, но дори и когато става дума за оцеляването на собствените му деца. Видът на програмата казва с какви хора си имаш работа.

  2. Идеята за обърнатата пирамида съм я взел от OEIS ("Уикипедията" на математиката), където съм контрибутор. Там всеки може да чете. Всеки, който има какво да каже може да стане контрибутор (т.е. да пише, т.е. да дава идеи) без да се иска да е математик/учен (макар че често е). Оценката се дава от младши редактори -- професионални математици, избрани от старшите редактори. Младшият редактор може да цъка +/-, но може и да натиска Del. При определено количество плюсове (абсолютно и относително) нещата отиват към старши редактори -- суперпрофесионален математик (докторат и/или професура, издадени статии/книги и т.н.). Той може да иска още информация, да препоръчва, да редактира и да трие. Предполагам че старшите редактори са си разделили сферите в зависимост от специализацията си и съм сигурен че понякога си прехвърлят задачи (т.е. търсят помощ от колеги). Първоначално, когато натоварването е било по-малко е имало само контрибутори и един старши редактор, което е в съгласие с мнението ти че става дума за зрелостта. Боя се че както там, така и тук, това, което мога да дам, са интересни общи идеи, но не и дълбочина :-( Всъщност, смятам че това е силата на OEIS: всеки дава това, което иска и е способен да даде, а който иска, използва даденото така, както му харесва.

  3. Във връзка с горното, не мисля че "наводняването с идеи" е толкова опасно. Може би освен кръводаряването, би било добре за личен принос да може да се брои и "отводняването", т.е. прочитането, компресирането и класифицирането на предложените идеи.

 10. MilenG says:

  @Иван:

  За: Негативната програма
  Въпреки поясненията не съм много сигурен, че разбирам точно какви биха били целите и ползите от Негативната програма;

  За: Обърнатата пирамида
  Струва ми се, че е много добър модел, който е онлайн еволюция на стандартните подходи за натрупване на знания. Мисля че в случай, че се съберат повече хора и идеи би могло да се взаимства от OEIS. Има обаче въпроси, които трябва да се решат, например чрез какви избори и колко често да бъдат определени модератори на идеите, преди да ескалират за обсъждане в борда.

  @Оги:

  За: Начало
  Кога ще сложиш началото, за да разберем колко хора ще се заинтересуват?
  Според мен изработването и тестването на механизми за онлайн генериране на идеи и вземане на решения е много интересно. Имам чувството, че един ден това ще е широко използвана технология в политиката.

 11. Огнян says:

  @MilenG
  Началото си е сложено с тази публикация -- ето има ги вашите коментари, отделно писах на няколко човека, които са популярни и уважавани блогъри. Някои от тях дори вече дадоха своите идеи и критика, останалите вероятно ще го направят събота-неделя. Ще ги изчакам и тях, след това ще вдигна един временен сайт където да има 1. Форум -- където всички да можем да поставяме идеи за първоначално обсъждане; 2. Уики -- където да се публикуват документите на различните етапи от развитието им (за да има повече прегледност, защото ако се пускат във форума ще стане каша); 3. Секция "Новини".
  Идеята е в началото да се стартира максимално бързо със съществуващи продукти, защото създаването на цялата система с поканите,гласувания и т.н. ще си отнеме "доста" време, а и все пак трябва да се събере първоначалната група, която да дефинира базисните правила.
  Когато има вдигнат сайта ще публикувам на него и мненията на хората, които отговориха по имейл (ако дадат разрешение, разбира се).. Като гледам как се развиват засега нещата съм оптимист -- общо взето разликите между мненията са малки, има и оригинални идеи, има най-важното -- желанието.

 12. bellodox says:

  Ogre, идеята отразява и моето, както и мнението и желанието на достатъчно хора, за да стане реалност. а и ние не сме първите, които стигат до тези изводи, така, че можем просто да стъпим на техния опит. и понеже се интересувах тия дни от техническата страна на въпроса, стигнах до \\\\\\\"челния\\\\\\\" =) опит на исландците и Пиратската пария в Германия, която спечели в поне един район, доколкото си спомням.

  Това е исландския софт: https://github.com/derekpa/open-active-democracy
  а това немския: http://liquidfeedback.org/

  ..ако се адаптира някой от тях ще стигне времето ;)

 13. Огнян says:

  @bellodox
  Здравей,
  Благодаря ти за линковете. За (мое) съжаление исландския софтуер е писан на Руби, а немския на WebMCP (Lua и C), т.е. не само че не мога да се оправя с тях, ами ще е много трудно да намерим хора, които да ги адаптират/поддържат/развиват (особено за WebMCP).
  "а и ние не сме първите, които стигат до тези изводи, така, че можем просто да стъпим на техния опит"
  Да, напълно си прав. Живот и здраве да стартираме нещата ще трябва да влезем в контакт с "колегите" и да попием каквото можем от тях като опит.

 14. Lovely says:

  Сигурността на цялата идея куца много сериозно!!! като идея е добра, но при евентуален успех на създадената партия, намесата на много пари и власт, ще привлече изключително много опитни манипулатори и пр., които ще се опитат да се присъединят на всяка цена към организацията и няма да се примирят, докато това не се случи чрез други хора или разни манипулации!

  сдс в началото е била много идеалистически вярваща в целите си партия, но и тя както знаем, е разбита на парюета -- за да изградим нещо добро, трябва да изучим греяките на тези преди нас, но да вникнем в тях и да се стараем да ги избегнем!

  Само подчертавам, че един корумпиран член на организацията води много идейни, проектни загуби, лош имидж за организацията, поражда несигурност сред последователите на партията и създава вътрешно недоверие, в голяма степен изолиране на членовете от активност, загуба на мотивация за работа и пр.

  като ценности, идеята е добра, но много хора, получавайки власт, се променят до неознаваемост, други завиждат и нещата не са толкова прости, колкото изглеждат.

  Дори тайните служби на САЩ не могат да подсигурят некорумпираност в системите си!

  Знам, че всички имаме бърза нужда от нещо добро, сигурно и обещаващо, но то трюбва да се изгради от експерти и да се гради и проверпва внимателно или поне от хора с някакъв опит, като става с дълго осмисляне и писане. Трябва да има и Вътрешен кодекс най-малкото, който трябша да бъде написан от експерт и проверен човек със сигурност и да бъде потвърден поне от още един добър експерт и човек в областта!

 15. Lovely says:

  предлагам и минаване през професионален надежден и валиден психотест за всеки бъдещ член, което ще струва пари:), но ще си заслужава!

 16. Lovely says:

  -- Ангажираност – самоинициативните идеи са по-желателни, това ще означава, че членовете имат лична ангажираност и че доброто на държавата е техен върховен мотиватор; идета с пълни версии на случващото се да се изпраща по е-мейл, не ми допада като идея, ако е-мейлите са рагистрирани към сайта и всеки член е задължен с Кодекса за членство да влиза във въпросния е-мейл адрес поне шеднъв дневно. Понеже ако идеите се изпращат до личните е-мейли на членовете – риска от хакерство е Огромен. Ако те сами не се чувстват задълвени да са ангажирани, дори и 100 е-мейла да им се изпращат, няма да се ангажират и ще си намират опрашдания.

 17. Lovely says:

  *Ангажираност – самоинициативните идеи са по-желателни, това ще означава, че членовете имат лична ангажираност и че доброто на държавата е техен върховен мотиватор; идета с пълни версии на случващото се да се изпраща по е-мейл, не ми допада като идея, единствено става ако е-мейлите са рагистрирани към сайта и всеки член е задължен с Кодекса за членство да влиза във въпросния е-мейл адрес поне веднъв дневно. Понеже ако идеите се изпращат до личните е-мейли на членовете – риска от хакерство е Огромен. Ако те сами не се чувстват задълвени да са ангажирани, дори и 100 е-мейла да им се изпращат, няма да се ангажират и ще си намират оправдания.

 18. MilenG says:

  Най-удобно би ми било, ако дискусията по техническите въпроси се води в GitHub (като issues, а има и wiki за резултатни текстове), но понеже за сега е само тук, ще напиша някаква груба чернова на това, какво си представям:

  1. Събират се няколко Основателя (съмишленици) на партията с условно име ПИЛ.

  2. Прави се система, която да изпълнява описаните по-нататък онлайн действия. Важно е системата да е с отворен код, за да може да се гарантира нейната неутралност.

  3. Администратора на системата регистрира Основателите в системата. Всеки получава правото да изпрати по N на брой покани до външни хора да кандидатстват за членове на партията. Текста на тази покана е подготвен много внимателно.

  4. Получателите на покана, попълват информация в системата за себе си:
  -- Снимка;
  -- Имена, рождена дата и локация, моментна локация, образование и професионални умения….
  -- Кои теми от политическия живот са интересни за кандидата и защо той смята, че може да допринесе за БГ чрез участието си в ПИЛ.

  5. Ежеседмично Основателите разглеждат кандидатурите за нови членове. Тези които получат 10% неодобрение от Основателите биват любезно отказвани и личните данни за тях биват изтривани (по метода на ФБ). Одобрените кандидати получават регистрация в системата. Всички процедури се правят писмено в системата. Гласуването за/против кандидатите е тайно.

  6. В системата има много дъски (папки), като във всяка дъска са събрани сходни теми, по аналогия с добре познатите интернет форуми. Някои от началните документи в нишките са от по-специален вид -- Идеи, Предложения и Решения. Тези документи могат да се оценяват от участниците в системата. Добър е метода на StackOveflow и цитирания по горе OEIS.

  7. Когато потребителите станат повече от М на брой, се правят избори за модератори и председател. Всеки може да се кандидатира, а при гласуването може да се подреждат преференциално кандидатите. След изборите председателя си избира борд от модераторите с който работи оперативно. Модераторите имат по-висока тежест в оценката на Идеите, Предложенията и Решенията, също така участват в гласуването за приемането на нови членове. След първите избори:
  -- в ПИЛ може да се кандидатства без покана;
  -- партията се регистрира според законите на страната;
  -- започва да събира членски внос и да води он-лайн счетоводство, достъпно за всички членове.

  ……….

 19. Огнян says:

  @Lovely
  "но при евентуален успех на създадената партия, намесата на много пари и власт, ще привлече изключително много опитни манипулатори"
  Евентуален успех би означава (поне според мен) => голям брой членове => немалко от тях ще са програмисти/админи (поради интернет естеството на партията) => ще трябва да гоним с пръчка желаещите да помагат за сайта :-)
  Шегата настрана, но както говорихме и с други колеги -- засега сме много далеко от "успеха", т.е. ще мине много време преди да трябва да започнем да се притесняваме за намесата на много пари и власт.

  "Само подчертавам, че един корумпиран член на организацията води много идейни, проектни загуби, лош имидж за организацията"
  Така е, затова вероятно ще е най-добре да "бързаме бавно"…

 20. Огнян says:

  @MilenG
  Да, по-всяка вероятност много близки до изброените от теб ще са стъпките.
  Вероятно е мой пропуск, но не видях къде за първи път си споменал ПИЛ и какво означава (между другото, абревиатурата не звучи особено добре -- освен лумпени и пияндета ще ни изкарат ;-) ).

 21. MilenG says:

  @Оги:

  Трибуквеното съкращение което използвам по-горе не е моето предложение за име на партията, а само временна променлива, нещо като $XYZ.

  Това, което ми убягва до сега е как да се формулира целта на тази партия?
  Моя опит -- "Създаване на организация от български граждани, които да генерират политически идеи и решения чрез онлайн демократични технологии" -- не ми звучи много завладяващо.

  Дали някой не може да формулира целта на тази организация това по начин който би бил достоен за дескрипшън?

 22. Огнян says:

  @MilenG
  По отношение на "завладяващото", къде на шега, къде на сериозно:
  Вкарване на България в нов "златен век" -- това ОК ли е? :-) (че и популистко име за партия става)

  По принцип мисля, че трябва да има дефинирани няколко основни цели. Поне според мен най-важната цел е да се работи за драстично намаляване на корупцията в България. Това ще доведе до нормално работещи институции, ред, стабилност, подобряване на законодателството, отпадане на излишни лицензионни режими и бюрокрация, предсказуемост на бизнес средата => икономически растеж => по-високи приходи от данъци и едновременно с това по-малко грабежи на едро => повече пари за образование, здравеопазване, отбрана, инфраструра => златен век…
  А по отношение на това как да се пребори корупцията -- http://ogre.ikratko.com/archives/2367. Това ми е идеята, която, разбира се, има нужда още доста да се доразвие.

 23. MilenG says:

  @Оги:

  В България до сега има регистрирани много партии и всички се борят против корупцията за прогреса и за демократичността на обществото. Те привличат хората с различни лозунги. Някои лозунги се свързват с целта, други с начина за постигане на по-добро бъдеще. Ето някои примери:
  -- ГЕРБ: "Имаме воля"
  -- Коалиция за България: "Да върнем България на хората".
  -- ДПС: "С ДПС за свободна и сигурна България"
  -- "Атака": "Да си върнем България".
  -- Коалиция "ДСБ-БДФ": "Три стъпки за по-добра България. Има изход, има път напред".
  -- РЗС: "Винаги заедно срещу корупцията".
  -- "Движение България на гражданите": "ДА на нормалността!"
  -- Коалиция "Център -- свобода и достойнство", в която влизат НДСВ и партията с председател Корман Исмаилов: "Бъди в центъра".
  -- "Глас народен" на Светльо Витков: “Да се събудим, преди да сме изкукуригали!”
  -- "Модерна България": "Излез от матрицата. Да сменим системата!"

  "Нов златен век за БГ" не е лоша цел (при все, че имам някои лоши асоциации), но ако аз видя този лозунг на хубавия сайт на една партия, няма да се задържа повече от 5 секунди. Проблема е, че не вярвам на лозунги, вероятно и много други също.

  Наблюдавайки (и вземайки участие) в икономиката и културата, аз съм силно скептичен, че може да се промени нещо. Статуквото е здраво окопано, при това не само на национално ниво.

  От историята обаче знаем, че понякога революциите водят до разместване на статуквото. Последната революция, която се случи и продължава да тече е технологичната. Вече има голяма база от хардуер и софтуер, както и от нови навици на хората. Смятам, че тези нови неща могат да доведат до сериозна промяна на съществуващата система.

  За мен единствения мотивиращ фактор в твоята идея за партия е създаването на нова технология на вземане на оптимални политически решения. Технология, която използва опита на разработчиците и потребителите със социалните мрежи.

  И така -- според мен в началото са интересни потребителите, които искат да развиват технологията на онлайн демокрацията. Не съм сигурен, че те биха се впечатлили от "Новия Златен век". По-горе видях двама, bellodox и Иван, които определено имат отношение към е-демокрацията. За привличането на повече такива хора, според мен трябва да има мото на партията, което казва в пряк текст с какво се отличава тя от останалите съществуващи партии.

  В по-късен етап, когато партията търси не основатели и членове, а фенове -- ще трябват лозунги, които да се харесват на всички. В този момент трябва да се използват методите на политическия маркетинг и да се правят анкети с целеви групи.

  Готов съм да се включа в обсъждането на неща като "Борба с корупцията" и "нормално работещи институции, ред, стабилност, подобряване на законодателството …" едва когато намерим 20-30 съмишленици за стартирането на онлайн партийна платформа.

 24. Фил says:

  Пак да напомня, че според мен е изключително важно да познаваш човек лично, за да го предложиш. Имай предвид, че при тази пирамидална структура, ако рано се вмъкне \"гнила ябълка\", той/тя ще доведе други и целия този клон ще стане гнил. Също, не помня дали го написах, да си ваучнат от ДВАМА членове. Повярвай ми, огромна е разликата.

 25. Огнян says:

  @MilenG
  "Готов съм да се включа… …едва когато намерим 20-30 съмишленици"
  Разбирам те напълно, никой не иска да си губи времето, но ако всеки каже така?

  @Фил
  "да си ваучнат от ДВАМА членове"
  По принцип и на мен това ми беше първоначалната идея, но не го описах, за да не прозвучи прекалено рестриктивно. Оказва се обаче, че повечето коментирали искат точно обратното -- възможно най-много рестрикции при приема на нови членове. Много ме притеснява, че така нищо няма да стане, защото много хора ще бъдат отблъснати… Разбирам, че на никой не му се иска да е в една кошница с гнили ябълки, но реално погледнато е overkill да се опитаме да не допуснем нито една. Поне според мен стремежът трябва да е да са по-малко отколкото в другите партии. Отделно: помислено е и за това, как да бъдат отсявани и отстранявани бързо. Но отново: параноята е хубаво нещо, стига да не е прекалена. Целта сега е да се наберат сподвижници, а не да отблъскваме наред…

 26. MilenG says:

  @Оги:

  Да се чете: "Аз съм един от съмишлениците и на този етеп ще търся други като мен. Ако успеем да се съберем 20-30 човека, ще инвестирам повече време и средства в този проект".

  Ако някой чете тези коментари и иска заедно да направим група от хора, които да правят политика с нови (не опитвани) до сега онлайн технологии, нека да пише тук.

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image