Идея за лесно справяне с корупцията

Публикувано / posted 2016-12-27 в категория / in category: Некои съображения
  

В момента борбата с корупцията е трудна поради съществуването на няколко основни проблема, които обаче имат лесно решение.

Основният проблем при борбата с корупцията е трудната и доказуемост, защото ако даващия и получаващия са си опекли работата както трябва е почти невъзможно да бъдат събрани достатъчно доказателства.

Основният проблем на събирането на доказателства би могъл да се реши много лесно ако беше възможно органите на реда да провеждат акции, в които да изкушават даден държавен чиновник, като му предлагат подкуп и той ако го приеме -- съд и затвор. В момента обаче това е невъзможно, защото е незаконно не само да се приема подкуп, а и да се предлага подкуп.

Решението е просто, трябва да се декриминализира предлагането на подкуп, така че да е законно да се провеждат акции по изкушаване. За целта трябва да се отнеми само една алинея от Наказателния кодекс, а именно чл. 225В, ал.2.

Как би протекла една такава акция:

Създава се примерно работна група, която да се бори с корупцията в КАТ. Подготвят маркирани банкноти по 5 -- 10 лева. Харесват си някой патрул, който е на дежурство и някой от групата минава покрай него с дребно нарушение, примерно непуснати фарове. Като ги спрат и се започне с театрото „Какво ще правим сега?“ просто им дава подкупа с маркираните банкноти и си тръгва. Веднага идва втора група, която ги арестува и маркираните банкноти се използват като доказателство в съда.

Същия подход лесно може да се приложи и към всякаква друга дребна и средна корупция, като например митничари, общински и държавни чиновници.

 

P.S. Това е "претоплен" вариант на стара публикация, но вече в по-изчистен вид и след като съм проверил законодателно как стоят нещата.


Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Внимание: Моля, въведете само ПЪРВИТЕ ТРИ цифри от картинката
Important: Please enter just the first three digits from the image