Archive for the ‘Web development’ Category

Ajax activity indicators / progress indicators. Картинки на индикатори за активност за аякс. Format: gif

December 17th, 2007   

There are many indicators for activity of ajax but most of them really sucks. Here are my favorites (that I use when creating applications that use both ajax and Tangra framework).

Имамного индикатори за активност на аякс, но повечето от тях са пълна лайна. Ето моите любими, които използвам:

medium sized Medium sized indicator useful for indicating activity of grids / forms / big content boxes. Optimized for dark background. Среден размер индикатор, подходящ за показване на активност на таблици / формуляри / големи карета със съдържание. Оптимизиран за тъмен фон.

indicator.gif indicator_arrows.gif Small indicators useful for grid row, form field or small content boxes. Малки индикатори, подходящи за редове на таблици, полета на формуляри и малки карета със съдържание.

(more…)

За писането на документация за Web сайтове/приложения

April 23rd, 2007   

Тази публикация беше преместена на ново място: За писането на документация за Web сайтове/приложения

Задаващото се PHP6. Какво ново и ще има ли полза?

April 23rd, 2007   

Преди доста време излезе "протокола" от една сбирка в Париж на PHP разработчиците в който се описва какви са идеите за PHP6 (Minutes PHP Developers Meeting) . Този пост ще коментира някои от точките от гледна точка на разработчик, който пише на PHP.

(more…)

За Тангра PHP framework-а

April 11th, 2007   

Този постинг беше преместен на ново място: http://ogrelab.ikratko.com/archives/6

The three little PHP pigs and the big bad cracker-wonna-be wolf

November 8th, 2006   

This posting was moved to new location: http://ogrelab.ikratko.com/the-three-little-php-pigs-and-the-big-bad-cracker-wonna-be-wolf/