Archive for 2011

Custom log message format in Java

January 6th, 2011   

Sometimes default formating of the log messages in Java is just not good enough. For example: I needed dates to be formated as YYYY-MM-DD, not YYYY-M-D and more important: I needed and extra new line after each message for two purposes: 1. To improve readability and 2. To be compatible with one old (PHP based) tool of mine that I use to parse log files. Strangely enough, I was unable to find decent examples how to change the default behaviour and after few attempts I finally come with the following (you will have to replace FMConstants.LOGGER_NAME and FMConstants.LOGGER_LEVEL with your own values):
(more…)

Орелът на Хан Аспарух?!

January 5th, 2011   

От тази статия: Дариха на НИМ орела на хан Аспарух

е ето тази снимка:

Не знам орел на хан Аспарух ли е, византийски стандарт ли е, ама на мен ми прилича повече на герой от анимационен филм със заглавие: "Тъжното орле Сашко и неговия приятел змията Пълзьо"

100 милиона лева за компютърна мрежа?!

January 5th, 2011   

Цитат от ето тази статия:

"Това означава, че можем и че сме на правилния път, че кметовете генерират качествени проекти, базирани на правила и дългосрочна устойчива визия, коментира Плевнелиев.
Той съобщи, че скоро София ще получи по оперативната програма "Регионално развитие" близо 100 млн. лв. за компютърна мрежа, която ще обслужва метрото."
Г-н Плевнелиев, да не организирате галактически кибер игри в метрото, че ще правите мрежа за 100 милиона?!?
FFS…
Силно се надявам тази статия да е просто (поредната) журналистическа издънка от тип "разбрал-недоразбрал"